home> Dienstenwijzer

Dienstenwijzer

Informatie over onze dienstverlening
In het kader van de Wet Financieel Toezicht doen wij u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie toekomen.

Registratie AFM
Assurantiekantoor Wertenbroek is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer 12004554.

Aard van dienstverlening
Assurantiekantoor Wertenbroek heeft een vergunning om te adviseren en bemiddelen in onderstaande producten:

  • Schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Beleggingen
  • Betalen en sparen

Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten.

Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag,Telefoon: 0900-fklacht ofwel, 0900-3552248, E-mail: info@kifid.nl, Website: http://www.kifid.nl

Assurantiekantoor Wertenbroek is bij KiFiD geregistreerd onder aansluitnummer 300.002017.

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken, hypotheekverstrekkers of verzekeringsmaatschappijen.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Wij werken met een aantal voorkeursmaatschappijen. Hiervoor maken wij periodiek een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

Download hierde volledige inhoud van onze dienstenwijzer.